Hat Sanatı Hakkında Bilgiler

What Is Calligraphy?

Witness the mysterious journey of Calligraphy, a magnificent art, from past to present.

Details ›

Schools of Calligraphy

Learn about the important calligraphers of Turkish History and their style!

Details ›

Some of the Notable Turkish Calligraphers: Masters

Take a look at the important calligraphers and their works.

Details ›

Aklam-ı Sitte Nedir?

Bunlar tevkī‘ ve rikā‘, muhakkak ve reyhânî, sülüs ve nesih hatlarıdır. Başta aklâm (müfredi kalem) kelimesi olmak üzere bu isimlerden bazıları hat ıstılahı olarak çok eski tarihlerden beri mevcuttur. Ancak zamanla delâlet ettikleri şeyler değişmiştir.

Details ›

Hilye Nedir?

Hilye-i Şerif Hakkında Bilgiler...

Details ›