AVNİ NAKKAŞ

Hilye-i Şerife. Tarih Hicri 1427. Sülüs nesih hat ile üst bölümde besmele, merkez ve etek kısımlarında Hz. Ali'nin rivayetine göre Hz. Peygamberin hilyesi, dört bir kenarda dört halifenin ismi, alt ve yanbölümlerde ayetler yazmakta olup, etrafı klasik tezhiplenmiştir. Ebat: 70x60.