OSMANLI RUFAİ ŞİŞİ

Osmanlı dönemi rufai şişi. Osmanlıca altın ''Esseyid Şaban'' yazılı. Uzunluk: 29 cm.