ROKOKO TEZHİPLİ İCAZETNAME HAT LEVHA

Tarih: Hicri 1307. 28x32. Bakır ile rokoko stilinde tezhiplenmiş. Muhammed Emin hocası da Muhammed Emin. Ömer Rüşdi Hocası Muhammed Emin. Muhammed Şakir min telamizi Muhammed Rüşdi.