SULTAN II. MAHMUD (1808 - 1839) FERMAN

Bilecik kazasındaki tımar bedellerinin hazineye olan borçlarının ödenmesi hususunda Bilecik kadısına gönderilen ferman. Ebat: 77x52.