Ünlü Hattatlar

Bir Devrin Başlangıcı: Yaqut al-Musta'simi

Yâkūt, her yazı çeşidine göre kalem ağzı meylini yeniden belirleyip İbn Mukle ile zuhur etmeye başlayan altı çeşit yazının (hatt-ı mensûb, aklâm-ı sitte) klasik nisbet ve ölçülerini ortaya koydu. Böylece Yâkūt ekolü yazı çeşitlerinde harfleri kendi kalem noktasına göre boy ve enleri, çanakların derinlik ve genişlikleri, nûn, kâf ve yâ gibi harflerde keşîdelerin uzunluğu ve derinliği, satır düzeninde harf ve kelimelerin aralıkları, harflerin birbiriyle bağlantıları tesbit edilerek yazı en güzel şeklini aldı.

Details ›

Üstâdân-ı Sitte'den Bir Hattat: Ahmed-i Sühreverdi

Yazdığı eserlerdeki imzalarından öğrenildiğine göre tam adı Ahmed b. Yahyâ b. Muhammed b. Ömer b. Muhammed es-Sühreverdî’dir. Şeyhzâde lakabıyla da anılan Ahmed, nisbesinden anlaşıldığına göre İran’ın Sühreverd şehrindendir.

Details ›

One of The Names That Come To Mind When Talking About Muhaqqaq Calligraphy Style: Abdullah Ergun

There is no information about the life of Abdullah Ergun, who is from Baghdad. Since his father is Arab and his mother is a Turk, he was nicknamed Ergun, which means "hybrid" in old Turkish, and he became one of the leading names of his time, especially in the pen of mind, which he drew from Yâkut-ı Musta‘simi.

Details ›

Necmeddin Okyay

Hattat Necmettin Okyay Kimdir?

Details ›

Tuğrakeş İsmail Hakkı Altunbezer

Hattat İsmail Hakkı Altunbezer Kimdir?

Details ›

Hamid Aytaç

Hattat Hamid Aytaç (Şeyh Musa Azmi) Kimdir?

Details ›