EMİN BARIN (1913-1987)

Celi divani hat ile ''İhlas Suresi'' yazılıdır. Kenar bordürü rokoko tezhip ile süslenmiştir. Yazı Ölçü: 30x20. Çerçeveli Ölçü: 50x40. Ketebeli.

  • Bolu hattat ve mücellidlerinden Mehmed Tevfîk Efendi’nin oğlu olarak 1913 yılında orada dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Dârü’l-mu’allimîn’e girdi. 1932’de mezun olduktan sonra Bolu’ya bağlı Berk Köyü’nde muallim olarak göreve başladı. 1934’te başladığı Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olduktan sonra Maarif Vekâleti’nin açtığı sınavı kazanarak, Almanya’da yazı ve cild eğitimi alma şansı yakaladı.
  • Almanya’ya gitmeden evvel İstanbul’a giderek Güzel San‘atlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat dersleri almış, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cild san‘atının inceliklerini öğrendi. 1937 yılında gittiği Weimar’da Profesör Dorfner’den cild dersleri aldı. Yaptığı bir cild ile Hamburg Kitap Fuarı’nda birincilik ödülü kazanınca, Leipzig Kitapcılık ve Matbaacılık Akademisi’nde Profesör Thiemann’dan modern yazı, Profesör Wiemeler’den de cildcilik üzerine ihtisâs yaptı.