• Cancel
    Filter
Filter

8. ONLINE RESIM - HAT - OBJE MÜZAYEDESİ

  • Category: Hat Levha
Lot: 52 » Hat Levha

FUAT BAŞAR (1953-)

Tarih: Hicri 1444. Celi sülüs istif hat ile ''Hasbinallah ve nimel vekil'' yazılıdır. Bordürü ebru ile süslenmiştir. Yazı Ölçü: 35x35. Çerçeveli Ölçü: 56x58.

  • 1953 yılında Erzurumda doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra memleketindeki Tıp Fakültesi'ne girdi. kendi ifadesine nazaran, 1976'da bir gün bir sahaf dükkanında gördüğü Mahmud Yazır Kalem Güzeli adlı eserinin etkisiyle hüsn-i hatta merak sarıp marangoz kalemiyle yazı meşkine başladı. Yine aynı kitapta gördüğü ebrulardan da etkilenen sanatkar, yeni yayınlanmış olan Ebru kitabının yazarı Uğur Derman ile iletişime geçerek, Hamid Aytaç’tan mektup yoluyla sülüs ve nesih meşkine başladı. Ayrıca üstad Mustafa Düzgünman'dan da aynı şekilde ebru sanatının inceliklerini öğrenmeye çalıştı.
  • Ancak kendi çabaları ile yaptığı denemelerden istediği sonucu alamıyordu. Nihayet içindeki sanat aşkına engel olamayınca staj aşamasında fakülteyi terkederek 1980’de İstanbul'a yerleşti. İlk işi Hamid Aytaç'tan yazı meşkini  tamamlamak oldu. O senenin 10 Eylül günü icazet aldı. Ancak öğrenci kabul etmeyen Mustafa Düzgünman'dan 1989'da ebru icazeti alabildi.
  • İcazet aldığı tarihlerden itibaren profesyonel hattat ve ebrucu olarak hayatını sürdürmekte olan Fuat Başar, yazı sanatında dünya çapında, ebru sanatında ülke çapında önemli sanatcılar yetişdirdi. 100’ün üzerinde yurt içi ve yurt dışı karma ve ferdi sergiler açtı. Özellikle ebru fizikokimyası başta olmak üzere ebrunun her yönü ile ilgili araştırmalarını sürdürmektedir.
Details
Lot: 53 » Hat Levha

EMİN BARIN (1913-1987)

Celi divani hat ile ''İhlas Suresi'' yazılıdır. Kenar bordürü rokoko tezhip ile süslenmiştir. Yazı Ölçü: 30x20. Çerçeveli Ölçü: 50x40. Ketebeli.

  • Bolu hattat ve mücellidlerinden Mehmed Tevfîk Efendi’nin oğlu olarak 1913 yılında orada dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek Dârü’l-mu’allimîn’e girdi. 1932’de mezun olduktan sonra Bolu’ya bağlı Berk Köyü’nde muallim olarak göreve başladı. 1934’te başladığı Ankara’daki Gazi Terbiye Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olduktan sonra Maarif Vekâleti’nin açtığı sınavı kazanarak, Almanya’da yazı ve cild eğitimi alma şansı yakaladı.
  • Almanya’ya gitmeden evvel İstanbul’a giderek Güzel San‘atlar Akademisi’nde Kâmil Akdik’ten hüsn-i hat dersleri almış, Necmeddîn Okyay’dan klasik Türk cild san‘atının inceliklerini öğrendi. 1937 yılında gittiği Weimar’da Profesör Dorfner’den cild dersleri aldı. Yaptığı bir cild ile Hamburg Kitap Fuarı’nda birincilik ödülü kazanınca, Leipzig Kitapcılık ve Matbaacılık Akademisi’nde Profesör Thiemann’dan modern yazı, Profesör Wiemeler’den de cildcilik üzerine ihtisâs yaptı.
Details
Lot: 54 » Hat Levha

ALİ TOY (1960-)

Tarih: Miladi 2008. Ma'kıli hat ile ile "Besmele" yazılıdır. Ketebeli. 50x110.

Ali Toy (y. mimar hattat), 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve-Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı.  Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

Details
Lot: 55 » Hat Levha

FEVZİ GÜNÜÇ (1956-2013)

Tarih: Hicri 1420. Celi Sülüs hat ile Sadrettin Özçimi imzalı ebrusu üzerine "Gel Keyfim Gel" yazılı hat levha. Ebat: 42x58 cm.

1993’te Hüseyin Kutlu’dan sülüs ve nesihten icazet aldı. Aynı sene yardımcı doçent, 2002 yılında doçent oldu. 2003-2005 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin dekanlığına vekalet etti. 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi GTES bölüm başkanlığına getirildi. 2007 yılında da profesör unvanını aldıktan sonra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na tayin edildi. Her iki görev de uhdesinde iken 22 Nisan 2013 tarihinde vefat etti.    

Details
Lot: 57 » Hat Levha

ALİ TOY (1960-)

Celî Ta‘lik İstif formunda ''Hoşgör'' yazılı Hicri 1411 tarihli hat levha. Tezhibi Miladi 1994 yılı Şeyda imzalı. Ketebeli. 35x45.

Ali Toy (y. mimar hattat), 1960 yılında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde doğdu. Tavşanlı Tunçbilek Lisesi’nden sonra İTÜ Mimarlık Fakültesi’nden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Yıldız Üniversitesi Röleve-Restorasyon dalında yüksek lisans yaptı.  Prof. Dr. Ali Alparslan’dan talik, divani, rika eğitimi alan Toy, yurtiçinde ve yurtdışında birçok sergiye katıldı. 30 şahsi sergi açtı. Ircica’nın düzenlediği milletlerarası yarışmalarda 6 ödül aldı. Özellikle talik, divani ve modern hat eserleriyle dikkat çeken Ali Toy, modern hatlarda temel geometrik çizgileri kullanıyor. Klasik ve modern hat çalışmalarına İstanbul’da devam eden Toy, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. 2017 yılında “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü”ne layık görüldü.

Details
Lot: 58 » Hat Levha

HAFIZ YUSUF (?-1787)

Sülüs - nesih kıt'a. İyilik ve güzel ahlak ile ilgili Hadis-i Şerif yazılıdır. Yazı Ebat: 16x24.

 

Hâfız Osman tarzında sülüs ve nesihte ihdâs eylemiş olduğu kendisine has şivesi ile büyük bir şöhret kazanmış olan Hâfız Yusuf Efendi, eserlerine ekseriyetle “Yusuf el-ma’rûf bi-hâfızü’l-kur’an” şeklinde ketebe koymuştur. Özel koleksiyonda bulunan H. 1197/M. 1783 tarihli Delâ’ilü'l-hayrât’ı ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nin Enderûn Hazinesi kısmında da H. 1171/M. 1757-1758 tarihli risâlesi vardır.    ​    

Details
Lot: 59 » Hat Levha

HAFIZ YUSUF (?-1787)

Sülüs - nesih kıt'a. Sülüs satırda''Kur'an en güzel şefaatçi ve doğruluğun mahallidir.'' yazılıdır. Nesih satırlarında ise ''Kur'an konusunda mahir olanların iyilikte önder kişiler olduğundan bahsedilen Hadis-i Şerif yer almaktadır. Yazı Ebat: 16x22.

  

Hâfız Osman tarzında sülüs ve nesihte ihdâs eylemiş olduğu kendisine has şivesi ile büyük bir şöhret kazanmış olan Hâfız Yusuf Efendi, eserlerine ekseriyetle “Yusuf el-ma’rûf bi-hâfızü’l-kur’an” şeklinde ketebe koymuştur. Özel koleksiyonda bulunan H. 1197/M. 1783 tarihli Delâ’ilü'l-hayrât’ı ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nin Enderûn Hazinesi kısmında da H. 1171/M. 1757-1758 tarihli risâlesi vardır.    

Details
Lot: 60 » Hat Levha

MEHMED NURİ SİVASİ (?-1935-1945)

Tarih: Hicri 1329. Gubari hat ile ''Ya muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal'', ''Ey halleri değiştiren Allah'ım, bizim halimizi en güzel hale çevir'' yazılıdır. Çerçevesiz Ebat: 85x40.

Bâb-ı Meşihât Kalemi kâtiblerinden Sivaslı Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğdui Velâdet tarihi ve eğitimi hakkında herhangi bir bilgi yoktuır. Henüz genç yaşta iken abasının vefât etmesi üzerine peder-mânend usûlüyle mezkûr kalemin hulefâları arasına dâhil olmuş ve nice zaman görev yaptıktan sonra Saltanât’ın ve ardından Hilâfet’in lağvı üzerine emsâli ile beraber açıkta kalmış ve muhtemelen bunun üzerine teka’üde sevkedilmiştir. Son eserinin tarihine istinâden 1935 yılından sonra vefât ettiği anlaşılmakta ise de, ne tarihi ve ne de medfeni tespit edilebilmiştir.  

Details
previous
Go to Page: / 1
next