HAFIZ YUSUF (?-1787)

Sülüs - nesih kıt'a. Sülüs satırda''Kur'an en güzel şefaatçi ve doğruluğun mahallidir.'' yazılıdır. Nesih satırlarında ise ''Kur'an konusunda mahir olanların iyilikte önder kişiler olduğundan bahsedilen Hadis-i Şerif yer almaktadır. Yazı Ebat: 16x22.

  

Hâfız Osman tarzında sülüs ve nesihte ihdâs eylemiş olduğu kendisine has şivesi ile büyük bir şöhret kazanmış olan Hâfız Yusuf Efendi, eserlerine ekseriyetle “Yusuf el-ma’rûf bi-hâfızü’l-kur’an” şeklinde ketebe koymuştur. Özel koleksiyonda bulunan H. 1197/M. 1783 tarihli Delâ’ilü'l-hayrât’ı ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nin Enderûn Hazinesi kısmında da H. 1171/M. 1757-1758 tarihli risâlesi vardır.